Wat is professionalisering?

door

Professionalisering: een proces dat begint en nooit ophoudt…

De term ‘professionalisering’ is een verzamelbegrip en staat voor bij-, her- of nascholing, tegelijkertijd ook voor vakbekwaamheid, visie, samenwerken en nog veel meer. Professionalisering is een proces wat eens begint uit een diep verlangen en nooit ophoudt. Een verlangen in het streven naar het betere, wat tot uiting komt in zowel het kwalitatieve vakmanschap, wat gepaard gaat met geestelijke groei, mits het juiste pad is bewandeld en de nodige stappen zijn gezet. Een kostbaar en waardevol proces dat liefdevol onderhouden en gekoesterd dient te worden.

Hoe word je een ‘professional’?

Bij professionalisering in dit schrijven gaat het voornamelijk om de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn het bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat leidt weer tot het verder ontwikkelen van eigen persoonlijke kennis en vaardigheden. Professionalisering is een continu en dynamisch proces, waarin de positie van de beroepskracht (in de organisatie en de samenleving waar hij naar refereert) centraal staat. En dat gekoppeld aan zijn professionele verantwoordelijkheid. Hiervoor zijn beroepsinhoud en kennisontwikkeling onontbeerlijk. Iemand die hieraan voldoet noemen we dan ook terecht een professional.

Drie componenten van professionalisering

Van Dam & Vlaar (2007) zeiden dat het proces van professionalisering gericht is op het uitdiepen en verbeteren van het beroep en op het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden. Gebaseerd op Hutschemaekers (2001) en Beernink (2007) zijn er in het proces van professionalisering drie componenten te onderscheiden:

  1. De positionele component
    De positionele professionalisering heeft betrekking op het niveau van het beroep
  2. De inhoudelijke component
    De inhoudelijke professionalisering speelt zich af op het individuele niveau
  3. De component van autonomie
    De professionele autonomie ligt op het snijvlak tussen de beide niveaus en bepaalt de balans tussen het beroepsmatige en het individuele proces van professionalisering.

Oftewel:

1- De positionele component
Professionals proberen de positie van hun beroep te versterken en maken hun bijzondere deskundigheid inzichtelijk.
2- De inhoudelijke component
Professionals ontwikkelen hun kennis en ervaring en leren nieuwe methoden. Zo versterken zij hun deskundigheid.
3- De component van autonomie
Professionals streven naar een werksituatie waarin zij eigen beslissingen kunnen nemen.

Het aanwezige vakmanschap verder professionaliseren!

In ieder beroep, organisatie of op elk vakgebied kan bekeken worden hoe de hierboven benoemde componenten gehanteerd kunnen worden. Wat het individu of de organisatie ermee kan doen en welke actie, te bewandelen pad en te nemen stappen nodig zijn voor verdere professionalisering.

AmstelLink is ontstaan uit het streven naar kwalitatief vakmanschap. Wij weten dat al het vakmanschap wat er al aanwezig is verder geprofessionaliseerd kan worden. Dat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, een inzichtelijk gedrag en vooral voor autonomie. Je neemt uiteindelijk je eigen beslissingen! Dat is ook mede de reden dat wij trainingen hebben ontworpen voor het verder professionaliseren van Communicatie, Gedrag en Cultuur.

Hebben mijn tips je geholpen? Wil je meer weten? Stuur mij een bericht of lees hier verder.

Hartelijke groet, Vace.

AmstelLink is een onderdeel van ACTmaatwerktraining.nl