Wat is NLP?

NLP bestudeert de structuur van de subjectieve ervaring, leert van voorbeeldgedrag van anderen (modelleren) en is vooral een communicatie technologie. Bovendien leert NLP ons hoe we door middel van taal en communicatie invloed krijgen op onbewuste breinprocessen. Na de Europese erkenning van NLP als zijnde een volwaardig therapeutisch systeem is inmiddels NLP uitgegroeid tot een methode die wereldwijd gehandhaafd wordt in therapie sessies en het zakenleven.

NLP is bewust er zijn van jezelf en de ander

N + L + P = bewustwordingsproces: “Hoe zit ik in elkaar, hoe zit een ander in elkaar en hoe communiceren wij met elkaar?” Hieronder geef ik een schematische uitleg betreffende NLP om NLP beter te begrijpen:

Neuro: Griekse woord voor neuron (= zenuw), oftewel: zintuiglijk waarnemen.

 • wat ik waarneem zet ik om in denkprocessen.

 • iedere gedachte is uniek.

 • denkprocessen bepalen mijn fysiologie, emotie en gedrag.

 • hoe ik waarneem is mijn eigen subjectieve waarneming en dat is uniek.

Linguïstisch betekent: taal(kunde), oftewel: verbaal uiten.

 • mijn opgedane ervaring geef ik weer in taal.

 • welke betekenis geef ik aan taal?

 • taal is NIET de ervaring, taal creëert de ervaring.

 • woorden geven een beperkte weergave van de werkelijkheid.

Programmeren: een systeem van handelingen. Oftewel: toepassen van gedrag.

 • welk gedrag laat ik zien?

 • hoe voel ik mij daarbij?

 • wat denk ik daarbij?

3 pijlers van NLP

NLP gebaseerd op drie pijlers: DAF
D : Doel (een doel hebben, outcome gericht denken)
A : Alertheid (continue letten op omgeving)
F : Flexibiliteit (past wat ik wil nog steeds).

Tijdens een training NLP leer je alles over deze 3 pijlers en hoe je het toepast in je dagelijkse leven en op het werk.

Kortom NLP is…

Een outcome gerichte manier van denken, doen en voelen ( walk your talk)
een methode om de weergave van onze subjectieve interne structuur, interne belevingswereld te begrijpen, inzicht in te verkrijgen en te veranderen.
gericht op het bevorderen van gewenste keuzemogelijkheden. NLP maakt ons bewust van wat er nodig is, wat kan, wat wenselijk is in inter- en transpersoonlijke communicatie.

Hartelijke groet, Vace.

Hebben mijn tips je geholpen en wil je meer tips? Stuur mij een e-mail! info@actmaatwerktraining.nl.
Volg je mij al op Facebook? Kijk op www.facebook.com/actmaatwerktraining