Onze gedragscode “Code of Conduct” staat voor de waarde van een betrouwbare onderneming. De gedragscode beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag die door ACT Maatwerk Training worden gehanteerd. De code stelt ons in staat zelfstandig op een verantwoorde manier te handelen naar de waarden en normen van het “New York Institute for NLP” (Anne Linden).

Richtlijnen van de gedragscode

De richtlijnen van de gedragscode zijn richtlijnen voor onszelf en voor hen, die bij ons trainingen en coaching volgen en het geleerde gebruiken zowel in hun beroep als privé. De richtlijnen zijn:

  • Toon respect voor de waardigheid en integriteit van het individu – de ander, maar ook jezelf – in woord en daad.
  • Lok nooit bewust verandering uit of pas nooit interventies toe, die schadelijk zijn voor de ecologie van het individu. De regel is: breng geen schade toe.
  • Houd de vertrouwelijkheid van cliënten strikt in acht.
  • Gebruik NLP nooit bewust voor persoonlijk voordeel op een wijze die anderen kan benadelen of schaden.
  • Streef steeds naar het behoud en de ontwikkeling van de autonomie van het individu. Respecteer dus het recht van een ieder op: informatie, bescherming en ontwikkeling van de vrijheid van keuze, eigen voordeel (groei).
  • Certificatie op het niveau van Practitioner of Master geeft je niet het recht je psychotherapeut te noemen.
Onze toegevoegde waarde
  • Onafhankelijk & Creatief
  • Echte praktijkoefeningen
  • Blijvend, duurzaam resultaat
  • Gediplomeerde trainer/coach