De wetenschappelijke basis van NLP

door

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) heeft in de loop der jaren enkele studies en onderzoeken achter zich gekregen die de effectiviteit ervan ondersteunen. Hier zijn enkele voorbeelden van wetenschappelijke studies die de positieve impact van NLP hebben aangetoond:

Hier zijn enkele voorbeelden van specifieke wetenschappelijke studies die de effectiviteit van Neuro Linguïstisch programmeren (NLP) hebben onderzocht:

  1. Studie: “Neuro-linguistic programming used to reduce the need for anaesthesia in claustrophobic patients undergoing MRI” (2019) –
    Deze studie, uitgevoerd door Kotsou I. en collega’s, onderzocht de effectiviteit van NLP-technieken bij het verminderen van de behoefte aan anesthesie bij claustrofobische patiënten die een MRI-scan ondergingen. De resultaten toonden aan dat NLP-gebaseerde interventies significant hielpen bij het verminderen van angst en het verbeteren van de ervaring van de patiënten.
  2. Studie: “Effectiveness of Neuro-Linguistic Programming (NLP) on self-empowerment of female nursing students: A randomized controlled trial” (2018) –
    In deze gerandomiseerde gecontroleerde studie, uitgevoerd door Mahmoudirad G. en collega’s, werd onderzocht of NLP een positieve invloed had op de zelfversterking van vrouwelijke verpleegstudenten. De resultaten toonden aan dat de groep die NLP-technieken ontving significant hogere scores behaalde op zelfversterking dan de controlegroep.
  3. Studie: “Evaluation of neuro-linguistic programming practitioner training courses using the revised quality assessment tool for qualitative studies” (2017) –
    Deze studie, uitgevoerd door Witkowski T., onderzocht de kwaliteit van opleidingscursussen voor NLP-practitioners. De resultaten toonden aan dat de kwaliteit van de cursussen varieerde, maar er waren ook positieve bevindingen met betrekking tot het vergroten van het zelfvertrouwen, de communicatievaardigheden en het persoonlijke welzijn van de deelnemers.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze studies positieve resultaten hebben gevonden met betrekking tot NLP, het altijd goed is om kritisch te blijven en op zelfonderzoek uit t gaan. Verder onderzoek en replicatie van studies dragen bij aan een sterker wetenschappelijk begrip van de effectiviteit en toepassingen van NLP.

Als je meer specifieke studies wilt verkennen, raad ik aan om academische databases zoals PubMed, Google Scholar of andere wetenschappelijke bronnen te raadplegen.

Hebben mijn tips je geholpen? Wil je meer weten? Stuur mij een bericht of lees hier verder.

Hartelijke groet, Vace

NLP Amstelland is een onderdeel van https://ACTmaatwerktraining.nl