ACT-Training

Zoals onze naam zegt verzorgen wij uitsluitend Maatwerk Trainingen. Onze trainingen, zoals trainingen op het gebied van organisatiecultuur, worden zowel bij ons op eigen locatie als bij opdrachtgever volledig verzorgd (Incompany Training). 
Ook ontwerpen wij Maatwerk Trainingen voor opleidingsinstituten zoals Academie Hypnos in Bussum en Zendag Instituut.

Wat houden de Maatwerk en Incompany Trainingen in?

Voor al onze Maatwerk Trainingen maken wij gebruik van erkende methodieken en structuren van kwalitatief hoog niveau zoals NLP en Spiral Dynamics. Wij zijn specialisten in Maatwerk Trainingen. Onze expertise zit in persoonlijke ontwikkeling en groei door het professionaliseren van Communicatie, Gedrag en Organisatiecultuur. Naast onze kennis en vaardigheden zetten wij ook onze uitgebreide netwerk in. Onze netwerk van vakspecialisten waarmee wij het gehele spectrum van ontwikkeling en professionalisering bestrijken. Als onafhankelijke ondernemers spreken wij dezelfde taal van de ondernemer, dat maakt dat we elkaar begrijpen en vaak dezelfde sentiment delen. Dat doen wij sinds 1985.

Onze maatwerk trainingen ontwikkelen wij op vier niveaus: Kennis, Vaardigheid, Inzicht en Gedrag en dit sturen wij aan of bij met ACT-Coaching.

Kennis Vaardigheid Inzicht Gedrag ACT-Coaching
Het aanleren en het ontwikkelen van feitelijke en toepasbare theorie Het eigen maken van de theorie door interventies, oefenen en herhalen Ontdekken van de motivatie en drijfveren Demonstratie van de geïntegreerde theorie en vaardigheid Verdieping door zelfanalyse en synthese

Hoe doen wij dat?

Wij werken vanuit aanwezige talent! 
Iedere organisatie, groot of klein, gedijt bij de mate van betrokkenheid van haar medewerkers. Dit heeft ook een grote invloed op de organisatiecultuur en gedrag. Alhoewel de meeste medewerkers van een organisatie wel betrokken zijn, hebben ze vaak het gevoel dat ze meer kunnen dan dat ze laten zien. De aanwezige talenten worden niet of niet geheel aangesproken of ingezet. Dat is al jaren een bizar fenomeen!

Werken vanuit talent

Met onze Maatwerk en Incompany Trainingen laten we de medewerkers ervaren dat alles wat ze nodig hebben al aanwezig is. Dit leidt ertoe ze de drive vinden en de moed hebben om stappen te zetten. Werken vanuit talent zorgt voor rust in het hoofd. Kiezen is makkelijk en werken wordt spelen. Er ontstaan verbindingen van hoog tot laag. De medewerkers ervaren trots en waardering, zijn bereid hun talenten maximaal in te zetten, zich verder te professionaliseren en het veranderingsproces aan te gaan. Het is immers ‘hun eigen’ organisatie en eigen organisatiecultuur waar ze bij horen.

Onze meerwaarde:

Bij ACT Maatwerk Training zetten wij onze talenten in om ons te onderscheiden. Hieronder enkele van onze unieke eigenschappen:

  • Talent herkenning
  • Volledig verzorgd
  • Maatwerk training
  • 3 maanden nazorg
  • Duurzaam resultaat

Incompany training

Onze meerwaarde:

Wij van ACT Maatwerk Training zetten onze talenten in om ons te onderscheiden. Hieronder enkele van onze unieke eigenschappen:

1 ACT- Advies
In overleg stellen wij allereerst een programma samen dat toegespitst is op het helder krijgen van wat er speelt. Dat betekent het onder ogen zien van moeilijkheden en het verschaffen van inzichten die uitzicht bieden. Na goedkeuring nemen wij het proces stevig in handen tot het einde. Ook bouwen wij controle- en meet-momenten in om de voortgang te begeleiden en waar nodig bij te sturen.

2 Makkelijk toe te passen NLP en Spiral Dynamics
Dit vormt de stevige basis waar wij onze trainingen op bouwen. NLP wordt ingezet om communicatie, gedrag en organisatiecultuur verder te professionaliseren. Spiral Dynamics zetten wij in om de talenten aan te spreken in een veranderende omgeving. Aan de hand van makkelijk toe te passen technieken laten wij de medewerkers ervaren waar ze sterk in zijn en waar nog groei mogelijk is.

3 Veel praktijkoefeningen 

Het leren door doen en toepassen op jezelf is een krachtig middel. Kennis en advies zonder zelfreflectie en zelfinzicht sijpelt weg en wordt nutteloos. Onze trainingen laten de medewerkers kennis maken met een theorie, ze gaan na hoe het bij zichzelf is, ze onderzoeken wat ze daarmee willen en Hoe ze dat gaan doen. Men leert de aangereikte theorie direct toepassen in de praktijk. Door de theorie met de praktijk te verbinden en de praktijk met zichzelf, transformeert men de theorie in een eigen unieke ervaring die duurzaam en blijvend van aard is.

4 Gediplomeerde trainer
Alle trainers die wij inzetten zijn NOBTRA en NLP gecertificeerd naar het model van het New York Training Institute (NYTI) voor NLP. De betrokkenheid van onze trainers is optimaal, wij noemen ze ook “talentwerkers”. Trainers met de talenten waar behoefte aan is worden persoonlijk geselecteerd om het project te begeleiden.

5 Coaching
“Aan ieder veranderingsproces gaat weerstand vooraf”. Alvorens de nieuwe kennis mag worden toegelaten moet de oude worden losgelaten. Dat roept weerstand op. In onze trainingen maken wij te allen tijden gebruik van NLP-coaching. Dit om de eventuele weerstand, ontwikkelniveau en leertempo tussen de deelnemers professioneel op te vangen.

6 Kwaliteitsbewaking
Intakegesprekken vooraf, monitoring tijdens het proces, feedback achteraf, gekoppeld aan frequente evaluaties met de opdrachtgever waarborgen onze kwaliteit en professionaliteit. Ons netwerk van gecertificeerde professionals zorgen voor een continue aanwas, waardoor bij verhindering bij ieder project voortgang is gewaarborgd.

7 Kostenbeheersing
Met ruim dertig jaar ondernemerservaring weten we dat de kosten voor de baten uit gaan. Tegelijkertijd weten wij ook dat de investeringen in verhouding dienen te zijn met het gewenste resultaat. Eenmaal verder in het proces bieden wij kosteloze, onbeperkte coaching van de medewerkers door onze NLP-trainees.

“Ontwikkel jezelf, verbeter je communicatie, maak je gedrag inzichtelijk en neem vooral je eigen beslissingen.”

Contact ons
Contact ons

Aangesloten bij, gecertificeerd en/of geregistreerd door