Transpersoonlijke Coaching & Counseling

Coaching & Counseling is een effectieve manier om jou vooruit te helpen in de uitdagingen waar je nu mee te maken hebt. Voor effectieve Coaching & Counseling kies je een gediplomeerde Coach en Counselor. Voorts is het van groot belang te weten vanuit welk perspectief je gecoacht wilt worden. Vanuit welk gezichtspunt?

Vanuit ACT Maatwerk Training werken wij alleen met kwalitatief hoog gediplomeerde Coaches & Counselors. Wij benaderen jouw Coaching & Counseling vraag vanuit verschillende perspectieven, perspectieven die bij jou passen. Vraag ons om advies!
Hieronder reik ik je Coaching & Counseling aan vanuit het Transpersoonlijk ontwikkelings-perspectief.

Volg een Transpersoonlijk Coaching & Counseling traject bij ACT Maatwerk Training. Voor werkgerelateerde of alledaagse coachingsvragen.

Herken je de volgende gedachtes bij jezelf?

 • Wat wil ik?
 • Is dit wat ik nodig heb?
 • Wat is de weg?
 • Ben ik op de juiste weg?
 • Wat is het belang van moraliteit?
 • Hoe blijf ik dienstbaar zonder mijzelf te kort te doen?
 • Hoe onstijg ik mijn ontwikkelingsniveau?

Deze vragen helpen je het doel te formuleren, vast te houden en te realiseren.
Durf informatie buiten te zetten (te veel informatie belet het denken) en in contact te komen met je eigen bronnen. Wat gebeurt er dan? Durven voor jezelf na te denken. Durf andere niveaus toe te laten en erop vertrouwen.
Rationaliteit dwingt je om  verantwoordelijkheid op je te nemen. Denken mondt uit in een hoger niveau van voelen.

Ik geef coaching en counseling aan verschillende doelgroepen, waaronder individuele coaching, zakelijke coaching en relatietherapie. Daarbij maak ik gebruik van onder andere Transpersoonlijke Coaching & Counseling. Mijn uitdaging is om jou te stimuleren in je persoonlijke groei en ontwikkeling.

De kracht van Transpersoonlijke Coaching & Counseling

PRE – NU – TRANS
In elk volgend proces, in elke ontwikkeling kan je drie fasen onderscheiden:

Pre – Voor: onbewust incompetent
Impulsief, onbewust door gebrek aan verworvenheid, instinctief (ik sla je een blauw oog).
Je dient je verstand nog te leren gebruiken, leren nadenken. De grote massa zit nog in pre rationele fase.

Nu – Tijdens: bewust competent – ontstaan van keuze
Rationeel: er is sturing maar je blijft in contact met je impuls (ik wou dat ik je een blauw oog kon slaan)  Controle ontstaat: Dat is het niveau waar je doelen leert stellen.
Fase van leren het denken los te laten, durven je intuitie toe te laten, je niet afhankelijk te maken van je denken.

Trans – Na: bovenbewust competent – intuïtief, maar keuze is rationeel verklaarbaar.
Spontaniteit, je kan het vanzelf laten gebeuren. Het bovenbewuste is hier het resultaat van verworvenheid. Je bent in staat je ratio los te laten en te overstijgen.

Je hebt geleerd volwassen te worden. Nu leren het kind in jezelf terug te ontdekken en toe te laten. Leren terug te functioneren vanuit het hart i.p.v. uit het hoofd. Je verstand kunnen loslaten. In plaats van het lagere impulsieve kind (pre), nu terug contact maken met wat er dieper in je hart leeft, contact met je hogere hartskind (trans)

Wat is Transpersoonlijke Coaching & Counseling?

Transpersoonlijke Coaching & Counseling gaat over evolutie/ ontwikkelingsniveaus van de persoon. Evolutie is een beweging tussen twee punten, je dient de twee punten duidelijk te hebben gedefinieerd. Wat is het ontwikkelingsniveau waar je van weg evolueert en naar welke ga je toe?
Ieder doel dat we aan onszelf stellen heeft in diepere lagen een meerwaarde, dat ons motiveert om dat doel te behalen. Bij Transpersoonlijke Coaching & Counseling plaatsen we die meerwaarde binnen de persoonlijke groei, de evolutie van de persoon en hoe deze te gebruiken naar anderen toe.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens transpersoonlijke Coaching & Counseling gaan wij, jij en ik, samen in dialoog, die toegespitst is op het helder krijgen van wat er speelt. Dat betekent het onder ogen zien van moeilijkheden en het verschaffen van inzichten die uitzicht bieden. De werkelijke betekenis van het woord ontwikkeling word je duidelijk. Je ontwikkelt het vermogen om je eigen antwoorden te vinden op wat het leven van je vraagt. Dat ontwikkelde vermogen ondersteunt je in het vinden van je eigen oplossingen voor de uitdagingen die zich in jou leven afspelen.

Omdat wij maatwerk leveren, is het van groot belang een duidelijke werkstructuur aan te houden. Dit biedt duidelijkheid voor de klanten en maakt het behaalde resultaat inzichtelijk. Het proces van Transpersoonlijk Coaching & Counseling bestaat uit zeven effectieve en laagdrempelige vaste stappen.

Stap Fases Uitleg
1 Relatie Het opbouwen van Vertrouwen, Veiligheid en Vrijheid middels contact, contract en het vaststellen van de spelregels.
2 Verwachtingen Het uitspreken van verwachtingen aan de hand van symptomen: vaststellen van doelen
3 Doelen Middels hypothese gewenste doelen vertalen in een stappenplan
4 Stappenplan Leerschema’s en leerthema’s samenvatten: wat heeft de cliënt te leren, zich eigen te maken, te verwerken, plek te geven, welke beweging biedt voltooiing? In relatie tot wie?
5 Actie Het uitvoeren van het stappenplan middels gekozen interventies. De cliënt gaat aan de slag, het initiatief ligt bij hem/haar. Coach heeft een ondersteunende rol.
6 Evaluatie Regelmatig samen bespreken wat goed gaat en wat beter kan bij het behalen van doelen, feedback.
7 Afsluiting Future Pace, test: demonstratie van behaalde doelen.

Investering (betaling)

Transpersoonlijke Coaching & Counseling kent verschillende maatwerk trajecten, afhankelijk van te behalen doelen. Angst, stress, burnout hebben andere trajecten nodig dan bijv. woedebeheersing, succes, assertiviteit en weerbaarheid. Daarom duren onze Coaching trajecten, zoals transpersoonlijke Coaching & Counseling, tussen de 3 en 24 sessies en zijn verdeeld over 3 tot 52 weken.

Een sessie kost € 145,- aan investering in jezelf en duurt minimaal 60, maximaal 75 minuten. Ieder traject van Transpersoonlijke Coaching & Counseling kent gratis enkele uitloopsessies, indien nodig. Omwille van kwaliteitsbewaking houden wij om de drie sessies een evaluatieronde. Dat maakt dat onze coaching sessies effectief zijn en laagdrempelig blijven.

 • Traject 1: € 725,- voor 5 sessies met een uitloop naar een 6e sessie zonder bijbetaling
 • Traject 2: € 750,- voor 3 dubbele sessies à 2 uur per dubbele sessie met uitloop. Naar een 4e dubbele sessie zonder bijbetaling
 • Traject 3: €1160,- voor 8 sessies met een uitloop naar een 10e sessie zonder bijbetaling
 • Traject 4: €1740,- voor 12 sessies met een uitloop naar een 14e sessie zonder bijbetaling
 • Traject 5: €2030,- voor 14 sessies met een uitloop naar een 16e sessie zonder bijbetaling
 • Traject 6: €3480,- voor 24 sessies met een uitloop naar een 26e sessie zonder bijbetaling

Wat doe ik niet?

Het is tegenwoordig gemakkelijker om te zeggen dat je een coach hebt dan dat je in therapie bent. Aan dat laatste kleeft vaak het etiket dat je gestoord bent of een ernstig psychisch probleem hebt. Coaching kun je zien als ‘Dienend Begeleiden’ en het verlaagt de drempel voor de hulpzoekende. In de regel begeleid ik geen mensen met psychopathologische aandoeningen of ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Deze verwijs ik door naar de huisarts waar het verdere behandeltraject wordt ingezet.

Wat levert het je op?

Transpersoonlijke Coaching & Counseling bij ACT Maatwerk Training levert jou het volgende op:

 • Je leert het belang van Moraliteit, De YAMA’S & De NIYAMA’s

 • Je ervaart de betekenis van lievdevolle dienstbaarheid en wat het je oplevert

 • Je leert werken vanuit het hart

 • Je ervaart het belang van overgave

 • Je bent bewust van zelfacceptatie en zelfliefde

 • Je krijgt zicht op verschillende ontwikkelingsniveaus

 • Je reintegreert van dualiteit naar hogere niveaus van toenemende eenheid

 • Je leert je eigen paradigma’s te bevragen

 • Je leert en ervaart de vier niveaus van verandering

 • Je krijgt theoretische verdieping in spiritualiteit en ontwikkleingsniveaus

 • Je leert te functioneren vanuit je missie

 • Je ervaart de verschillende bewustzijnsniveaus van prerationeel tot rationeel, met daaraan verbonden pathologie en therapie

 • Je ontwikkelt formeel operationeel denken als culminatiepunt

“Ontwikkel jezelf, verbeter je communicatie, maak je gedrag inzichtelijk en neem vooral je eigen beslissingen.”

Contact ons
Contact ons

Aangesloten bij, gecertificeerd en/of geregistreerd door