NLP-Coaching

Wil je graag iets veranderen, een oude gewoonte loslaten en een nieuw weg bewandelen maar je weet niet hoe? Je loopt vast in wat je wilt bereiken en toch blijf je doen wat je altijd al hebt gedaan?

Coaching & Counseling is een effectieve manier om jou vooruit te helpen in de uitdagingen waar je nu mee te maken hebt. Voor effectieve Coaching & Counseling kies je een gediplomeerde Coach en Counselor. Voorts is het van groot belang te weten vanuit welk perspectief je gecoacht wilt worden. Vanuit welk gezichtspunt?

Vanuit ACT Maatwerk Training werken wij alleen met kwalitatief hoog gediplomeerde Coaches & Counselors. Wij benaderen jouw Coaching & Counseling vraag vanuit verschillende perspectieven, perspectieven die bij jou passen. Vraag ons om advies!

Hieronder reik ik je Coaching & Counseling aan vanuit het NLP-Perspectief.

Coaching, zoals NLP-Coaching, is bedoeld om de ingezette mentaliteitsverandering stevig te verankeren in de dagelijkse werkwijze. Ook kan coaching een efficiënt middel zijn om mensen op ieder niveau te helpen om hun aanwezige talenten optimaal te benutten.
Mijn wijze van coaching, waaronder NLP-Coaching, kenmerkt zich door snel tot de kern te komen en daarmee aan de slag te gaan. Op deze wijze behaalt degene die wordt gecoacht snel merkbaar resultaat.

Wat is de essentie van NLP?

NLP is in essentie een staat van zijn (meta) waardoor je een beschouwende positie inneemt, zonder uit contact (gedissocieerd) te zijn.
NLP heeft als bedoeling je met 2 voeten op de grond te zetten en via je beschouwende positie de vraag te laten stellen: “waar ben ik eigenlijk mee bezig, wat precies zodat het niet mis te verstaan is?” Door die vraag te kunnen beantwoorden vallen heel wat gewoontes als een kaartenhuis in elkaar.

Dit maakt het mogelijk om processen te analyseren, bestuderen en optimaliseren. Je moet eerst observeren om te kunnen ingrijpen. De beleving gaat uit het pure subjectieve zodat je greep krijgt op de situatie en je ze kan veranderen. Het individu is geen ondeelbaar en alleenstaand geheel. Het is een lappendeken van allerlei sterk uiteenlopende stromingen en gebeurtenissen. Zo ook het woordje “ik”.

Het “ik” staat voor een continu proces van ontwikkeling en/ of regressie. Hoe “ik” met de werkelijkheid omga, wordt bepaald door mijn niveau van bewustzijn. Hoe beter “ik” het niveau van een ander kan inschatten, hoe minder “ik” mijn eigen proces ga verwarren met dat van de ander.

“Ik” functioneer in een omgeving met anderen.
Ieder omgeving heeft zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen wetmatigheden. Hiermee geen rekening houden, kan problemen creëren, omdat ik dan niet aangepast ben aan de omgeving.

Er zijn verschillende ontwikkelingsniveaus voor het individu in context met zijn omgeving:

 • Aanpassing, het individu loopt achter op zijn omgeving
 • Integratie, het individu loopt samen met zijn omgeving
 • Emancipatie, het individu loopt voor op zijn omgeving

Hierdoor ontstaat een heel flexibele situatie, hoe beter je die inschat, hoe minder je tussen beiden hoeft te komen.

Volg een kort NLP-Coaching of -counseling traject bij ACT Maatwerk Training. Voor werkgerelateerde of alledaagse coachingsvragen.

Herken je de volgende gedachtes bij jezelf?

 • Wie ben ik en wat wil ik?
 • Hoe creëer ik voor mijzelf wat ik wil?
 • Welke hulpbronnen heb ik tot mijn beschikking?
 • Is wat ik wil ook hetzelfde als wat ik nodig heb?
 • Ben ik mijn baan of heb ik een baan?
 • Hoe kan ik mijn grenzen stellen en deze aangeven?
 • Hoe ervaar ik meer vrijheid, meer geluk en een zinvol leven?

Ik geef coaching en counseling aan verschillende doelgroepen, waaronder individuele coaching, zakelijke coaching en relatietherapie. Daarbij maak ik gebruik van NLP, volgens europese erkenning als zijnde volwaardig therapeutisch systeem. Mijn uitdaging is om jou te stimuleren in je persoonlijke groei en je communicatie naar anderen.

Jouw ervaring is jouw realiteit

De Amerikaanse psycholoog Carl Rogers (1902-1987) kwam voor het eerst met het woord ‘counseling’. Hiermee gaf hij aan dat hij iets anders deed dan psychotherapie. Hij was er ook van overtuigd dat:

 • Het individu is een subject en niet een object dat ontleed, beoordeeld en gemanipuleerd mag worden.
 • Het is belangrijker hoe de mens iets ervaart dan hoe het in werkelijkheid is. “Zijn ervaring is zijn realiteit”.

De kracht van NLP

NLP-Coaching en NLP-Counseling is een succesvol therapiemodel. Het is gebaseerd op onder andere de stellingen van de hierboven genoemde Rogers en heeft een structuur die de therapeutische efficiëntie verhoogt. Het gaat over pedagogische, psychologische en sociale hulpverlening en advisering. De kracht van NLP en NLP- Coaching is dat er ingegaan wordt op één van de meest basale behoeften van de mens: zich te kunnen verbinden met anderen, een eigen plek te mogen hebben in een systeem en zich daarin geaccepteerd en geliefd weten.

Wat is NLP-Coaching en NLP-Counseling?

De NLP-methode staat vooral voor een praktische aanpak en een kortdurende therapie. Bij mij, als NLP-Coach en NLP-Counseler draait het in essentie om het ondersteunen en het realiseren van de door jou gewenste doelen. Hierbij sta ik tijdens de NLP-Coaching als NLP-Coach aan de zijlijn en niet op het speelveld. Ik moedig maximaal je eigen talenten en je eigen inzet aan. Vaak geef ik je ook kleine tips wanneer één en ander niet naar wens verloopt. Als NLP-Counseler kan de schep dieper gestoken worden als ik merk dat je probleem dieper geworteld is. Ik stimuleer dan je eigen verantwoordelijkheid en het opbouwen van je interne referentiekader.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens de NLP-Coaching of NLP-Counseling gaan wij, jij en ik, samen in dialoog, die toegespitst is op het helder krijgen van wat er speelt. Dat betekent het onder ogen zien van moeilijkheden en het verschaffen van inzichten die uitzicht bieden. De werkelijke betekenis van het woord “responsability” wordt je duidelijk. Je ontwikkelt het vermogen om je eigen antwoorden te vinden op wat het leven van je vraagt. Dat ontwikkelde vermogen ondersteunt je in het vinden van je eigen oplossingen voor de uitdagingen die zich in jou leven afspelen.

Omdat NLP-Coaching maatwerk levert, is het van groot belang een duidelijke werkstructuur aan te houden. Dit biedt duidelijkheid voor de klanten en maakt het behaalde resultaat inzichtelijk. Het proces van NLP-Coaching en NLP-Counseling bestaat uit zeven effectieve en laagdrempelige vaste stappen.

Stap Fases Uitleg
1 Relatie Het opbouwen van Vertrouwen, Veiligheid en Vrijheid middels contact, contract en het vaststellen van de spelregels.
2 Verwachtingen Het uitspreken van verwachtingen aan de hand van symptomen: vaststellen van doelen
3 Doelen Middels hypothese gewenste doelen vertalen in een stappenplan
4 Stappenplan Leerschema’s en leerthema’s samenvatten: wat heeft de cliënt te leren, zich eigen te maken, te verwerken, plek te geven, welke beweging biedt voltooiing? In relatie tot wie?
5 Actie Het uitvoeren van het stappenplan middels gekozen interventies. De cliënt gaat aan de slag, het initiatief ligt bij hem/haar. Coach heeft een ondersteunende rol.
6 Evaluatie Regelmatig samen bespreken wat goed gaat en wat beter kan bij het behalen van doelen, feedback.
7 Afsluiting Future Pace, test: demonstratie van behaalde doelen.

Investering (betaling)

NLP-Coaching kent verschillende maatwerk trajecten, afhankelijk van te behalen doelen. Angst, stress, burnout hebben andere trajecten nodig dan bijv. woedebeheersing, succes, assertiviteit en weerbaarheid. Daarom duren onze Coaching trajecten, zoals NLP-Coaching, tussen de 3 en 24 sessies en zijn verdeeld over 3 tot 52 weken.

Een sessie kost € 145,- aan investering in jezelf en duurt minimaal 60, maximaal 75 minuten. Ieder traject van NLP-Coaching kent gratis enkele uitloopsessies, indien nodig. Omwille van kwaliteitsbewaking houden wij om de drie sessies een evaluatieronde. Dat maakt dat onze coaching sessies effectief zijn en laagdrempelig blijven.

 • Traject 1: € 725,- voor 5 sessies met een uitloop naar een 6e sessie zonder bijbetaling
 • Traject 2: € 750,- voor 3 dubbele sessies à 2 uur per dubbele sessie met uitloop. Naar een 4e dubbele sessie zonder bijbetaling
 • Traject 3: €1160,- voor 8 sessies met een uitloop naar een 10e sessie zonder bijbetaling
 • Traject 4: €1740,- voor 12 sessies met een uitloop naar een 14e sessie zonder bijbetaling
 • Traject 5: €2030,- voor 14 sessies met een uitloop naar een 16e sessie zonder bijbetaling
 • Traject 6: €3480,- voor 24 sessies met een uitloop naar een 26e sessie zonder bijbetaling

Wat doe ik niet?

Het is tegenwoordig gemakkelijker om te zeggen dat je een coach hebt dan dat je in therapie bent. Aan dat laatste kleeft vaak het etiket dat je gestoord bent of een ernstig psychisch probleem hebt. Coaching kun je zien als ‘Dienend Begeleiden’ en het verlaagt de drempel voor de hulpzoekende. In de regel begeleid ik geen mensen met psychopathologische aandoeningen of ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Deze verwijs ik door naar de huisarts waar het verdere behandeltraject wordt ingezet.

Wat levert het je op?

NLP-Coaching en NLP-Counseling bij ACT Maatwerk Training levert jou het volgende op:

 • Je staat steviger en zelfverzekerder in je schoenen door verbeterde communicatievaardigheden

 • Je durft op te komen voor jezelf en grenzen te stellen

 • Je krijgt weet van je talenten, doelen en de weg ernaar toe

 • Je hebt het vermogen om strategisch te denken en te handelen

 • Je bent bewust van je interne en externe hulpbronnen

 • Je weet wat je ontbeert
 • Je kent het verschil tussen hebben en zijn
 • Je weet wat aanspreken en afspreken inhoudt
 • Je ervaart een zinvol bestaan
 • Je begrijpt het verschil tussen willen en nodig hebben

 • Je ontdekt je missie (jouw opdracht in dit leven)

 • Je herkent en erkent je talenten

 • Je ontwikkelt een visie: werken wordt spelen

“Ontwikkel jezelf, verbeter je communicatie, maak je gedrag inzichtelijk en neem vooral je eigen beslissingen.”

Contact ons
Contact ons

Aangesloten bij, gecertificeerd en/of geregistreerd door